Hafslund Strøm har blitt en del av Fortum
Hei! Du endte opp her fordi Hafslund Strøm nå er en del av Fortum. Velkommen!
Kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringen og SV er enige om en strømstøtteordning, som innebærer at du vil få deler av strømutgiftene dine tilbakebetalt gjennom nettleien.

20. januar 2022|Tobias Gausemel Backe|Lesetid 5 minutter
Bestemor og barnebarn ser på et nettbrett i en sofa

Støtteordningen gjelder strømforbruket fra og med desember 2021 til og med mars 2022. Du trenger ikke å foreta deg noe for å få kompensasjonen.

I tillegg er det flertall for å utsette innføringen av den nye nettleieordningen fra nyttår. Norges største nettselskap Elvia har allerede annonsert at de utsetter innføring av ny nettleiemodell.

Kompensasjon for høye strømpriser

Ordningen innebærer at hvis den gjennomsnittlige spotprisen der du bor blir over 87,5 øre per kWh (70 øre ekskl. mva.) i løpet av en måned, kompenserer staten for en viss del av strømprisen over dette nivået.

For desember kompenserer staten for 55 prosent av strømprisen over 87,5 øre per kWh.

For januar, februar og mars kompenserer staten for 80 prosent av strømprisen over 87,5 øre per kWh.

Du trenger ikke gjøre noe for å få kompensasjonen, beløpet vil bli automatisk trukket fra nettleien din på regningen fra netteieren din.

Hvem får kompensasjon?

Alle husholdninger får kompensasjon. Det har ingenting å si hva slags type strømavtale du har, alle vil bli kompensert ut fra gjennomsnittlig spotpris.

Ordningen gjelder for husholdninger, men ikke fritidsboliger. Taket for kompensasjonen er 5 000 kWh per måned.

Forbruk over 5 000 kWh blir altså ikke kompensert, men det er også veldig få som bruker mer strøm enn det på en måned.

Hvordan og når får jeg kompensasjonen?

Ordningen gjelder fra og med nettleieregningen for desember 2021, som du normalt får i januar. Den varer til og med nettleieregningen for mars 2022, som du får i april.

Du trenger ikke gjøre noe for å få kompensasjonen. Har du krav på kompensasjon, trekkes beløpet automatisk fra på nettleien din på regningen fra netteieren din.

Har du strøm og nettleie på én regning fra oss i Fortum, vil fratrekket i nettleie komme på strømregningen du får fra oss. Det er derimot netteieren din som skal sørge for at kompensasjonen din blir riktig.

Hvor mye får jeg i kompensasjon?

I Norge er det fem ulike prisområder. Kompensasjonen vil avhenge av hva den gjennomsnittlige månedlige strømprisen blir i det prisområdet husholdningen er, og hvor mye strøm du bruker.

I desember ble den gjennomsnittlige spotprisen på Østlandet (NO1) 221,41 øre inkl. mva. per kWh. Bor du her, vil du nå få tilbakebetalt 55 prosent av differansen mellom 221,41 og 87,5 øre på nettleieregningen.

(221,41 øre - 87,5 øre) x 0,55 = 73,65 øre per kWh i kompensasjon.

🏢 Brukte du 1 000 kWh i desember, får du 736,5 kroner i kompensasjon (1 000 x 73,65 øre).

🏘️ Brukte du 2 000 kWh i desember, får du 1 473 kroner i kompensasjon (2 000 x 73,65 øre).

🏠 Brukte du 3 000 kWh i desember, får du 2 209,5 kroner i kompensasjon (3 000 x 73,65 øre).

📱 Lurer du på hvor mange kWh du bruker i måneden? Det får du full oversikt over i appen vår!

Andre prissoner:
  • På Sørlandet (NO2) ble den gjennomsnittlige spotprisen i desember 221,35 øre inkl. mva. per kWh. Her får du tilbakebetalt 73,62 øre per kWh du brukte i desember, opp til 5 000 kWh.
  • På Vestlandet (NO5) ble den gjennomsnittlige spotprisen i desember 220,86 øre inkl. mva. per kWh. Her får du tilbakebetalt 73,35 øre per kWh du brukte i desember, opp til 5 000 kWh.
  • I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) ble den gjennomsnittlige spotprisen i desember lavere enn prisgrensen for kompensasjon.

For forbruket i januar, februar og mars kompenserer staten for 80 prosent av strømprisen over 87,5 øre per kWh (70 øre ekskl. mva.).

Spørsmål og svar

Trenger jeg å gi beskjed til mitt nettselskap eller strømleverandør?

Nei. Ordningen vil bli håndtert automatisk av nettleieselskapet ditt. Nettleieselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

Hva med kunder som har noe annet enn en spotprisavtale?

Du vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig spotpris i området, uavhengig av hvilken avtale du har med strømleverandøren din.

Hva om prisen er veldig høy i noen timer?

Det er den gjennomsnittlige spotprisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

Trenger man en AMS-måler for dette?

Nei, kunder som ikke har en AMS-måler vil få sitt forbruk stipulert som vanlig, og kompensasjonen beregnet ut fra dette.

Vi bruker mer enn 5 000 kWh i måneden, hva skjer med forbruket over 5 000 kWh?

Du må betale markedspris for forbruket over 5 000 kWh, men får kompensert for forbruket opp til 5 000 kWh.

Dekkes strømutgiftene for hytta?

Nei, ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger.

Hva om man eier to boliger? Dekkes begge eller kun den ene?

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får du kompensasjon for begge.

Hva med kommuner som allerede har kompensert?

Ordningen vil gjelde også i disse kommunene, så kunder her vil bli kompensert på lik linje med andre.

Hvor mange husholdninger har et forbruk under 5 000 kWh i måneden?

Tall fra Elhub viser at i desember 2020 hadde omtrent 42 000 av 2 464 000 målepunkter, kategorisert som husholdninger, et forbruk på over 5 000 kWh. Det betyr at i desember 2020 ville 93 prosent av husholdningene ligge innenfor taket for kompensasjonsordningen.

Jeg er fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?

Ja, den foreslåtte ordningen vil også medføre at prisen for fjernvarme reduseres for de med tilknytningsplikt.

Regelverket for fjernvarme tillater ikke at prisen fastsettes høyere enn prisen for elektrisk oppvarming for fjernvarmekunder med tilknytningsplikt. Den foreslåtte kompensasjonsordningen medfører at prisen på elektrisk oppvarming reduseres, og skal derfor også telle med når fjernvarmeprisen settes. Ordningen for strømpris vil derfor virke direkte på hvordan fjernvarmeprisen settes.

Dette gjelder selv om fjernvarmen betales av et borettslag og hver enkelt leilighet betaler for fjernvarmen som del av felleskostnadene. NVE vil legge til grunn at alternativet til fjernvarme i borettslag er at hver leilighet har elektrisk oppvarming bak egen måler, og at kompensert pris for elektrisk oppvarming dermed blir sammenligningsgrunnlaget.

Lurer du på noe mer rundt kompensasjonen?

Ta kontakt med ditt lokale nettselskap dersom du lurer på noe. Det er nettselskapene som har ansvaret for å administrere ordningen, og kompensasjonen trekkes fra på regningen for nettleie.

Du finner også mer informasjon hos Reguleringsmyndigheten for energi (RME).