Fakturaforklaring

Lurer du på hvordan man skal lese fakturaen, og hva de ulike delene betyr? Vårt mål er at du ikke skal ha noen spørsmål knyttet til hva som står på den. Her kan du se et eksempel på en faktura som vi har delt opp med forklaringer for å gjøre det litt lettere å forstå.

Første side

Øvre del av fakturaens første side

1. Navn og hjemmeadressen til den som har strømavtalen stående på seg.

2. Alle kunder har hvert sitt kundenummer. Alle strømavtaler som står i ditt navn, vil ha dette kundenummeret.

3. Målerummeret brukes for å identifisere en bestemt strømmåler. Nummeret finnes på også på strømmåleren.

4. Anleggsadressen er adressen hvor strømmen leveres. Som oftest er denne adressen det samme som hjemmeadressen, men har du for eksempel en strømavtale på hytta, vil hyttas adresse stå her. Mer presist er anleggsadresseadressen hvor det aktuelle målepunktet befinner seg.

5. Målepunkt-ID er identifikasjonsnummeret til hele det elektriske anlegget ditt. Dette finnes ikke på strømmåleren.

6. Eget nummer for den bestemte fakturaen.

7. Datoen fakturaen ble produsert.

8. Norge har fem geografiske prisområder for strøm. Her står navnet på prissonen hvor boligen ligger.

Nedre del av første fakturaside

9. Her er innbetalingsinformasjonen og alt en trenger for å betale fakturaen. De første sifrene i KID-nummeret er alltid kundenummerert til den fakturaen tilhører.

10. Grafisk fremstilling av strømforbruket så langt det gjeldende året sammenlignet med året som var.

11. Her plasserer vi ulik informasjon og nyheter som vi mener kommer kunden til nytte.

Andre side

Bilde av Mine produkter og tjenester

1. Her er forklaring på de ulike produktene og tjenestene man har hos Fortum Strøm.

Fakturalinjer for produkter og tjenester

Fakturaen er basert på måneden som har vært. Det betyr at man kun betaler for strømmen og tjenestene man hatt i denne måneden. Perioden står spesifisert i parentes i slutten av hver fakturalinje.

2. Denne kategorien omhandler strømavtalen og strømmen som er brukt i måneden som har vært.

3. Denne fakturalinjen har to viktige deler: Mengde strøm som ble brukt, og prisen per kilowattime. Ganger man disse tallene med hverandre, vil man komme frem til totalsummen som står til høyre. Med en spotprisavtale betaler man det strømmen koster den timen man bruker den. Ingen bruker strøm helt likt, og det betyr at hver strømkunde vil få sin egen unike gjennomsnittspris for strømmen som er brukt fra måned til måned.

4. Mange strømavtaler har et fastbeløp på avtalen sin. Dette kommer i tillegg til prisen for strømmen som er brukt.

5. Mange strømavtaler har et påslag på mengden strøm som er brukt. Det betyr at det blir lagt til et lite beløp per kilowattime som blir brukt. På denne fakturalinjen ser man først mengde strøm som ble brukt forrige måned. Ganger man det med påslaget, vil du se hvor mye dette utgjør.

6. Denne kategorien omhandler tilleggstjenester som Fortum tilbyr.

7. Grønt Valg koster 2 kroner per dag. I tillegg har Grønt Valg et påslag på 4 øre per kilowattime som brukes (se punkt 10). Hva Grønt Valg innebærer står øverst på fakturasiden. Les mer om Grønt Valg her.

8. Prisfrys koster 49 kroner per måned. Hva Prisfrys innebærer står øverst på fakturasiden. Les mer om Prisfrys her.

9. Trygg Hverdag koster 59 kroner per måned. Hva Trygg Hverdag innebærer står øverst på fakturasiden. Les mer om Trygg Hverdag her.

10. Opprinnelsesgaranti er en del av Grønt Valg. Ganger du månedens strømforbruk med påslaget ser du hvor mye dette blir.

11. Denne kategorien omhandler andre elementer.

12. Smartlading koster 29 kroner per måned. Hva Smartlading innebærer, står øverst på fakturasiden. Les mer om Smartlading her.

Fakturalinjer for nettleien

13. Denne kategorien omhandler netteleien.

Fortum samarbeider om fakturering med de fleste nettselskaper slik at du kan få alt på én faktura: både strømforbruket og transporten for strømmen.

Netteiere deler inn nettleien i to deler: energiledd og fastledd. De ulike prissatsene avhenger av hvilken netteier boligen tilhører.

14. Energileddet baserer seg på den totale mengden strøm du har brukt i måneden, og deles inn i to grupper: forbruk i hverdagen og forbruk om natten og i helgen. I denne fakturalinjen ser du altså hvor mye som ble brukt i hverdager mellom kl. 06 og kl. 22, og hvor mye nettselskapet skal ha for transportering av én kilowattime i denne perioden.

15. I denne fakturalinjen ser du hvor mye som ble brukt i hverdager mellom kl. 22 og kl. 06 og i helgen, og ved siden av står det hvor mye nettselskapet skal ha for transportering av én kilowattime i disse periodene. Legger du sammen strømforbruket i "Energiledd hverdag" og "Energiledd Natt og Helg" vil du se at det er den samme mengden strøm som står oppgitt i de andre fakturalinjene.

16. Fastleddet blir delt inn i ulike forbrukstrinn og bestemmer fastleddsprisen. Hvilket trinn boligen havner på blir bestemt ut ifra gjennomsnittet av de tre timene du bruker mest strøm i løpet av en måned. Det vil bare bli tatt med en time per dag i regnestykket. Prisen på de ulike trinnene kan variere fra netteier til netteier. De fem første trinnene er "0-2", "2-5", "5-10", "10-15" og "15-20". De fleste privatkunder vil aldri havne over det siste trinnet.

17. Midlertidig strømstønad er statens strømstøtte. Fra 1. januar 2024 får du strømstøtte når du bruker strøm i timer der strømprisen overstiger 91,25 øre/kWh inkl. mva. (73 øre/kWh ekskl. mva.). Les mer om strømstøtten her.

18. Et påslag på 1,25 øre (inkl. MVA) for hver kilowattime som transporteres til boligen går til Klima- og energifondet. Dette skal bidra til en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi. ENOVA-avgiften er et annet navn på dette. Legg merke til at denne fakturalinjen har likt antall kilowattimer som "Energiledd hverdag" (punkt 14).

19. Tilsvarende forrige punkt. Mengden transportert strøm er lik "Energiledd Natt og Helg" (trinn 15). Legger man sammen mengden transportert strøm som står i disse to fakturalinjene vil man få den samme mengden kilowattimer som i de andre fakturalinjene.

Bilde av nederste del av andre fakturaside

20. Dersom man har utsatt fakturaen vil det påløpe renter. Her står fakturanummerene for fakturaene det gjelder.

21. Har man ID Vakt vil dette stå her. Hva ID Vakt innebærer står øverst på fakturasiden. Les mer om ID Vakt her.

22. Her står det totale fakturabeløpet. Hvor mye MVA som dette innebærer vil også stå her.

23. Her kan man se kontaktinformasjon til Fortum Strøm og netteiren som tilhører boligen, inkludert telfonnummer.