Alt om strømstøtten

Slik fungerer strømstøtten i 2024

Strømstøtte-ordningen er innført av regjeringen for å hjelpe husholdninger med å håndtere høye strømpriser. Alle husholdninger får tilbakebetalt deler av sine strømutgifter dersom strømprisen per kilowattime kommer over et visst nivå.

Dette er gjeldende strømstøttemodell

Fra 1. september 2023 får du utbetalt strømstøtte basert på den faktiske strømprisen den timen du benytter strømmen, og ikke gjennomsnittet for måneden slik det var tidligere.

 • Stømstøtten dekker 90 % av strømprisen over 91,25 øre/kWh (73 øre/kWh ekskl. mva.).
 • Alle husholdninger får strømstøtte, men ikke fritidsboliger.
 • Det har ingenting å si hva slags type strømavtale du har, alle vil få strømstøtte dersom de bruker strøm i timer der spotprisen kommer over terskelen på 91,25 øre/kWh.
 • Man får ikke strømstøtte for månedlig forbruk over 5000 kWh, men det er også veldig få som bruker mer strøm enn det.

Les mer om strømstøttemodellen på bloggen vår.

Strømstøtte i januar

Januar hadde en nedgang i den gjennomsnittlige månedsprisen sammenlignet med desember, samtidig som variasjonene i strømprisene økte.

Under kan du se antall timer med strømstøtte i januar for de ulike prisområdene. 

 • NO1 (Sørøst): 458 timer
 • NO2 (Sørvest): 458 timer
 • NO3 (Midt): 261 timer
 • NO4 (Nord): 54 timer
 • NO5 (Vest): 458 timer

Les mer om historiske strømpriser her.

Fortum-kunder kan se strømstøtte for forrige måned, og estimert strømstøtte for inneværende måned, i Fortum-appen eller på Min side.

Se våre strømavtaler

Hvor mye får jeg i strømstøtte?

For å få strømstøtte må prisen på strøm i ditt prisområde ha oversteget terskelen på 91,25 øre/kWh i minst én av månedens timer. Hvor mye du får i strømstøtte, avhenger videre av hvor mye strøm du har brukt i timene som hadde strømpris over 91,25 øre/kWh, og hva strømprisen/spotprisen var. Staten dekker 90 % av strømprisen som overskrider terskelen på 91,25 øre per kilowattime. 

Eksempel:

 • kl 15:00: Spotprisen er 200 øre/kWh. 200 – 91,25 = 108,75 øre/kWh. 90 % av 108,75 øre/kWh dekkes, som vil si at man får en strømstøtte på 97,88 øre/kWh denne timen – som gir en reell spotpris på 102,13 øre/kWh
 • kl 16:00: Spotprisen er 150 øre/kWh. 150 – 91,25 = 58,75 øre/kWh. 90 % av 58,75 øre/kWh dekkes, som vil si at man får en strømstøtte på 52,88 øre/kWh denne timen – som gir en reell spotpris på 97,13 øre/kWh
 • kl 17:00: Spotprisen er 60 øre/kWh. Spotprisen har ikke overskredet 91,25 øre/kWh, og det er dermed ingen strømstøtte denne timen.

Du kan se hvor mye du får i strømstøtte, i faktura-seksjonen i appen vår.

Hvordan får jeg strømstøtte?

Som Fortum-kunde trenger du ikke å gjøre noe for å få strømstøtten, da du faktureres for strøm og nettleie på samme faktura. Strømstøtten blir automatisk trukket fra på strømregningen din. 

Har du en annen leverandør som ikke tilbyr gjennomfakturering, må du betale strømregningen i sin helhet og få tilbakebetalt strømstøtten fra netteieren din.

Ta kontakt med din netteier for å finne ut hvordan du får utbetalt strømstøtten dersom summen er høyere enn nettleien din.

Les mer om kundefordelen gjennomfakturering her.