Avtalevilkår for Lik betaling

Beskrivelse av tjenesten

Lik betaling er en betalingsmåte for dine strømfakturaer. Ved å betale inn et likt beløp hver måned vil tjenesten Lik betaling dekke dine strømfakturaer gjennom året.

Inngåelse av Lik betaling

For å bestille Lik betaling må man ha en aktiv strømavtale med Fortum Strøm AS eller bestille en strømavtale samtidig med Lik betaling. Eksisterende kunder kan velge å ta med utestående saldo inn i beregningen ved oppretting av Lik betaling. Lik betaling gjelder kun for privatpersoner og kan derfor ikke bestilles av bedrifter.

Pris

Lik betaling koster 49 kr per måned inkl. mva.

Pris- og vilkårsendringer

Prisen og vilkår for Lik betaling kan endres med 14 dagers varsel.

Fakturering

Faktura sendes ut 12 ganger per år.

Fakturagebyr

Fortum anbefaler elektronisk fakturering. Oppretter Kunden ikke elektronisk fakturering vil det tilkomme et tillegg for papirfaktura iht. Fortums standardvilkår.

Nettleie

Dersom Fortum har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil nettleien bli inkludert i terminbeløpene. For å kunne beregne rett terminbeløp må Fortum ha mottatt en gjennomfakturert faktura med nettleie fra kundens netteier.

Reberegning

Fortum forbeholder seg retten til å reberegne og endre kundens Månedsbeløp ved behov. Dersom dette beløpet blir endret vil kunden bli varslet via sms/epost.

Angrerett

Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen. Ved angring av tjenesten Lik betaling må kundens strømfaktura, med nettleie hvis dette er inkludert, betales i sin helhet innen fakturaens forfallsdato.

Opphør og mislighold

Lik betaling kan sies opp av begge parter og det er ikke noen oppsigelsestid på produktet. Dersom Lik betaling opphører fordi produktet ikke lengre er tilgjengelig eller kunden misligholder avtalen og ikke betaler månedsbeløpene til avtalt tid, vil kunden bli varslet og kunden går tilbake til normal betalingsmåte og eventuell innfordring for det gjeldende strømproduktet. Opphører kontrakten grunnet leverandørbytte eller anleggsovertakelse vil all gjenstående saldo bli fakturert samlet i en sluttfaktura.

Versjon 1.2 Sist revidert mai 2020