Avtalevilkår for Prisfrys

Prisfrys er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt, der Fortum Strøm AS overvåker kraftmarkedet for å kunne gi kunden mulighet til å sikre seg mot høye strømpriser. Fortum Strøm AS tilbyr kunden tidsbegrensede fastprisavtaler for enkelte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om prisutvikling i markedet og hva fastpristilbudet inkluderer, som datoer for fastprisperiodens start og opphør, pris og hvordan kunden benytter seg av tilbudet.

Tilbudet vil bli distribuert via SMS eller e-post. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Kunden vil til enhver tid finne gjeldende priser på fortum.no.

Aksept av fastpristilbud innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke Fortum Strøm AS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Ved fastprisperiodens opphør går kunden tilbake til sin opprinnelig avtalte strømpris uten ytterligere varsel. Fortum Strøm AS har intet erstatningsansvar overfor kunden i forhold til markedsvurderingene.

Versjon 1. Publisert 6/11-2019