Tilleggstjeneste

Prisfrys

Med Prisfrys har du sikret deg mulighet til å fryse strømprisen i korte perioder hvor du ønsker mer forutsigbarhet. I de perioder Fortum Strøm ikke sender fastpristilbud kan du få andre relevante tilbud som gir trygghet og forutsigbarhet.

  • Økt forutsigbarhet dersom du har mye utgifter i en periode eller vil sikre deg mot høyere strømpriser.
  • Mulighet til å få eksklusive fastpris tilbud for korte bindingsperioder av gangen
  • Mulighet til å få andre eksklusive tilbud som også bidrar til trygghet og forutsigbarhet
  • Når tilbuds-perioden er over tilbakeføres du automatisk til spotpris.
  • Prisfrys koster kr 49 per måned.

Avtalevilkår for Prisfrys

Vilkår for aktive fastprisavtaler

Det er ikke mulig å bestille tilleggstjenesten Prisfrys for øyeblikket

Hva er Prisfrys?

Med Prisfrys får man opptil seks tilbud i året om å fryse prisen i en konkret periode. Det er fint dersom man ønsker mer forutsigbarhet i kortere perioder.

Historisk sett fryses strømprisen for to måneder om gangen, men tilbudet kan sendes ut for kortere eller lengre tidsperioder. Når prisfrys-perioden er over tilbakeføres du automatisk til din opprinnelige strømavtale- og pris.

Andre tilleggstjenester til strømavtalen