Se hva strømprisen er nå, og hva strømmen koster i dag og i morgen.

Lurer du på hva strømprisen er akkurat nå? Følg markedsprisen fra Nordpool time for time, i dag og i morgen. Skriv inn ditt postnummer for å se hva strømmen koster i ditt prisområde.

Strømprisen presenteres uten eventuelle påslag, nettleie, avgifter og mva.

Opptatt av strømpriser, strømstøtte og strømforbruk?

Som Fortum-kunde får du full oversikt over strømmen med vår app og Min Side.

   

Bli kunde

Ta kontroll over strømmen

Den enkleste veien til en lavere strømregning er å ta kontroll over strømmen og optimalisere strømforbruket ditt. Fortum-appen eller Min Side hjelper deg med dette!

 • Få full oversikt over strømprisen til enhver tid. 
 • Følg forbruket ditt, se strømkostnader og estimert strømstøtte.
 • Finn strømtyver eller vaner i din bolig som øker forbruket ditt unødvendig.
 • Smarte funksjoner som Smart Varmestyring
Les mer om Mitt Fortum

Hva påvirkes strømprisene av?

Strømprisen din påvirkes blant annet av hvor du bor, hvor mye strøm du bruker, og hvilken tid på døgnet det er. Strømbørsen NordPool endrer strømprisen fra time til time og påvirkes av flere faktorer. De viktigste faktorene er

 • hvor stor etterspørsel det er på strømmen
 • hvor mye strøm kraftverkene kan produsere
 • hvor mye vann det er i kraftverkenes vannmagasiner
 • hvor mye strøm som produseres fra vindkraft og kjernekraft
 • prisen på gass, kull, og CO2-kvoter i Europa
 • kapasiteten i strømkablene som frakter, importerer og eksporterer strøm
Les mer om strøm her

Hvordan påvirkes strømprisen av strømstøtte?

Når strømprisene stiger, får husholdninger tilbakebetalt deler av sine strømutgifter av staten gjennom en kompensasjonsordning.

Som Fortum-kunde trenger du ikke å gjøre noe for å få strømstøtten, da du faktureres for strøm og nettleie på samme faktura. Kompensasjonen blir automatisk trukket fra på strømregningen din.

Les mer om strømstøtte

Historiske strømpriser

I Norge har strømprisene variert mye gjennom tidene, påvirket av flere faktorer som vannkraftproduksjon, internasjonale energimarkeder, og politiske beslutninger. Tradisjonelt har vi hatt lave strømpriser grunnet rikelige vannkraftressurser. 

Imidlertid har prisene i senere år vært preget av større svingninger. Tørre år med lite nedbør har ført til lavere produksjon og høyere priser, mens våtere år har hatt motsatt effekt. Globalisering av energimarkedene har også bidratt til prisendringer, og Norge er ikke lenger isolert fra internasjonale prisfluktuasjoner. Dette har ført til at historiske strømpriser i Norge har blitt mer uforutsigbare og utfordrende å navigere for forbrukerne.

Få full oversikt over historiske strømpriser i vår detaljerte rapport her.

Strømregionene

Norge er delt inn i fem strømregioner, også kjent som prisområder, som reflekterer forskjellene i strømpriser på grunn av ulikheter i produksjon og forbruk av elektrisk kraft. Disse regionene er:

 • Sørøst-Norge (NO1)
 • Sørvest-Norge (NO2)
 • Midt-Norge (NO3)
 • Nord-Norge (NO4)
 • Vest-Norge (NO5).

Strømpris sonene i det norske strømmarkedet ble etablert for å gi et mer nøyaktig bilde av strømprisene i ulike deler av landet, og de påvirkes av flere faktorer som vannkraftproduksjon, vindkraftproduksjon, import og eksport av strøm, samt forbruk. Sørøst-Norge, med de store byene og industriområdene, har ofte høyere strømpriser på grunn av større etterspørsel. I motsetning har Nord-Norge ofte lavere priser på grunn av stor produksjon av vannkraft og mindre befolkningstetthet.

Vannkraft står for majoriteten av strømproduksjonen i Norge, og værforholdene spiller derfor en stor rolle for strømprisene. Mye nedbør og varme temperaturer kan føre til økt produksjon og lavere priser, mens tørke og kulde kan føre til det motsatte. Vindkraft er også en voksende energikilde, spesielt i Vest-Norge.

Strømregionene bidrar til en mer effektiv utnyttelse av energiressursene ved å sikre at strømmen brukes der den produseres, noe som reduserer behovet for overføring og minimerer tap av energi. Dette systemet understreker også viktigheten av å investere i fornybar energi og infrastruktur for å sikre en stabil og bærekraftig energiforsyning i fremtiden.

Ofte stilte spørsmål om strømpriser