En tilleggstjeneste fra tidligere NorgesEnergi

Prissikring

Med Prissikring har du sikret deg mulighet til å fryse strømprisen i korte perioder hvor du ønsker mer forutsigbarhet. I de perioder Fortum Strøm ikke sender fastpristilbud kan du få andre relevante tilbud som gir trygghet og forutsigbarhet.

  • Økt forutsigbarhet dersom du har mye utgifter i en periode eller vil sikre deg mot høyere strømpriser.
  • Mulighet til å få eksklusive fastpris tilbud for korte bindingsperioder av gangen
  • Mulighet til å få andre eksklusive tilbud som også bidrar til trygghet og forutsigbarhet
  • Når tilbuds-perioden er over tilbakeføres du automatisk til spotpris.
  • Prissikring koster kr 49 per måned.

Avtalevilkår for Prissikring

Vilkår for aktive fastprisavtaler

Hva er Prissikring?

Med Prissikring får du regelmessig tilbud om å binde strømprisen i kortere perioder. Når det av ulike årsaker anses å være mindre attraktivt å binde strømprisen, gir vi deg andre eksklusive tilbud som bidrar til trygghet og forutsigbarhet.

Ingen vet strømprisen for en kommende periode, og fastprisen du binder deg til kan derfor bli både høyere og lavere enn spot pris. Fastpris gir deg imidlertid trygghet og forutsigbarhet fordi du vet hva strømprisen din blir time for time gjennom hele perioden.

Du bestemmer selv hvilke tilbud du ønsker å akseptere. Dermed har du fleksibilitet til selv å bestemme når du ønsker trygghet og forutsigbarhet.

Andre tilleggstjenester til strømavtalen