Historiske strømpriser

Gjennomsnittspriser for strøm måned for måned

Nedenfor kan du se hva den månedlige gjennomsnittprisen for strøm har vært i de ulike prisområdene i 2024 (øre/kWh).

Priser vises med mva. i alle prissoner utenom NO4 (Nord-Norge). 

Mai:
NO1: 46,65, NO2: 60,25, NO3: 27,34, NO4: 21,87, NO5: 47,37

April:
NO1: 75,21 NO2: 74,72 NO3: 72,68 NO4: 49,30 NO5: 79,86

Mars:
NO1: 84,58 NO2: 84,58 NO3: 76,47 NO4: 55,40 NO5: 86,05

Februar:
NO1: 83,75 NO2: 83,15 NO3: 62,71 NO4: 41,47 NO5: 84,79

Januar:
NO1: 114,81 NO2: 107,77 NO3: 80,53 NO4: 44,58 NO5: 112,90

Historiske gjennomsnittspriser

Strømpriser i mai 2024

Under kan du lese om utviklingen i strømprisene i mai, hvilke faktorer som påvirket dem, og hva gjennomsnittsprisene var. Prisene er inkl. mva. for alle prissoner unntatt Nord (NO4).

Oppdatert 04.06.2024

Prisområde NO 1 Øst, NO2 Sør og NO5 Vest

I mai startet snøsmeltingen for fullt, og i perioder har det medført et lavere prisnivå enn det vi hadde i april.

Prisene på kontinentet har ofte vært høyere enn i Sør-Norge gjennom mai, og det har medført at prisområde NO2 (Sør) tidvis har hatt høyere priser enn de andre to sørlige strømprisområdene. Dette har vært spesielt gjeldende gjennom siste halvdel av måneden, og er et fenomen som også inntraff gjennom sommersesongen de siste to årene.

NO2 endte opp med en snittpris på ca. 60 øre/kwh i mai. Dette er ca. 16 øre lavere enn i april og ca. 4 øre over det nivået markedet forventet ved inngangen til måneden.

De andre to sørlige områdene endte med en snittpris på omtrent 47 øre, omtrent 30 øre lavere enn i april og ca.11 øre under det nivået markedet forventet ved inngangen til måneden.

Prisområde NO3 Midt-Norge og NO4 Nord-Norge

Etter to måneder med litt høyere prisnivåer, fikk de nordlige strømprisområdene igjen relativt lave priser gjennom mai. Begge områdene har fulgt hverandre prismessig gjennom hele måneden og snittprisen uten moms endte på ca. 22 øre/kWh i NO4, ca. 30 øre lavere enn i april. Med moms inkludert blir prisen omtrent 27 øre i NO3, omtrent 37 øre lavere enn forrige måned. Begge prisområdene fikk noe lavere priser enn forventet ved inngangen av mai.

Grafen viser gjennomsnittlig spotpris ekskl. mva. per døgn for mai 2024 (øre/kWh).

Grafen viser gjennomsnittlig spotpris per døgn for mai 2024 (øre/kWh). Merk at det er ekskl. mva. for alle prisområder.

Historiske strømpris-rapporter

Strømpriser i Norge de siste årene

Nedenfor kan du se hva den årlige gjennomsnittprisen for strøm har vært i de ulike prisområdene de siste årene.

Historiske strømpriser vises med moms i alle prissoner utenom NO4. Scroll ned til din prissone eller gå direkte til:

NO1: Østlandet

NO2: Sørlandet

NO3: Midt-Norge

NO4: Nord-Norge

NO5: Vestlandet

Østlandet (NO1)

 • 2022: 241,45 øre/kWh
 • 2021: 94,56 øre/kWh
 • 2020: 12,21 øre/kWh
 • 2019: 48,38 øre/kWh

Sørlandet (NO2)

 • 2022: 264,97 øre/kWh
 • 2021: 94,83 øre/kWh
 • 2020: 12,22 øre/kWh
 • 2019: 48,36 øre/kWh

Midt-Norge (NO3)

 • 2022: 53,31 øre/kWh
 • 2021: 52,44 øre/kWh
 • 2020: 12,46 øre/kWh
 • 2019: 47,46 øre/kWh

Nord-Norge (NO4)

 • 2022: 24,97 øre/kWh
 • 2021: 35,79 øre/kWh
 • 2020: 9,35 øre/kWh
 • 2019: 37,76 øre/kWh

Vestlandet (NO5)

 • 2022: 241,16 øre/kWh
 • 2021: 94,44 øre/kWh
 • 2020: 12,06 øre/kWh
 • 2019: 48,36 øre/kWh