Historiske strømpriser

Gjennomsnittspriser for strøm måned for måned

Nedenfor kan du se hva den månedlige gjennomsnittprisen for strøm har vært i de ulike prisområdene i 2023.

Priser vises med mva. i alle prissoner utenom NO4. 

November: NO1: 130,96 NO2: 130,96 NO3: 81,74 NO4: 62,75 NO5: 130,98

Oktober: NO1: 53,85 NO2: 63,12 NO3: 20,34 NO4: 16,10 NO5: 53,36

September:
NO1: 1,40 NO2: 71,99 NO3: 12,37 NO4: 9,87 NO5: 1,39

August:
NO1: 25,08 NO2: 91,13 NO3: 25,10 NO4: 19,95 NO5: 23,76

Juli:
NO1: 45,98 NO2: 85,84 NO3: 35,71 NO4: 22,31 NO5: 46,51

Juni:
NO1: 91,58 NO2: 120,56 NO3: 29,33 NO4: 21,71 NO5: 91,54

Mai:
NO1: 98,26 NO2: 100,83 NO3: 39,78 NO4: 21,94 NO5: 98,73

April:
NO1: 138,67 NO2: 138,67 NO3: 87,01 NO4: 40,37 NO5: 141,13

Mars:
NO1: 140,79 NO2: 140,80 NO3: 80,19 NO4: 49,02 NO5: 141,30

Februar:
NO1: 143,60 NO2: 143,69 NO3: 60,82 NO4: 31,56 NO5: 138,50

Januar:
NO1: 158,23 NO2: 158,23 NO3: 87,01 NO4: 46,38 NO5: 160,95

Strømpriser i november 2023

Under kan du lese om utviklingen i strømprisene i november, hvilke faktorer som påvirket dem, og hva gjennomsnittsprisene var. 

Oppdatert 29.11.2023

Prisområde NO1, NO2 og NO5

Gjennom november har de tre sørligste prisområdene NO1 (Øst), NO2 (Sør) og NO5 (Vest) hatt lik pris. Snittet for måneden endte på ca. 131 øre/kWh, noe som betyr at kraftprisen i sør har mer enn doblet seg sammenliknet med oktober. Snittprisen ble også ca 25 øre høyere enn det som var forventet ved inngangen til måneden. Hovedårsakene ligger i kaldere temperaturer som fører til høyere forbruk, samtidig som det til tider har vært mindre kraftproduksjon fra vann og vindkraft.

Prisområde NO3 og NO4

NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) har hatt relativt likt prisnivå også gjennom denne måneden. Også her har høyere forbruk som følge av kaldere vær bidratt til gradvis høyere priser enn tidligere. Prisene i Nord har i tillegg periodevis vært på nivå med prisene i Sør grunnet lavere vannproduksjon fra elver i nord-området i forbindelse med islegging. 

Vindkraften har også levert mindre kraft enn normalt, både på grunn av lite vind i Nord, men også grunnet ising på vindkraftturbinene som har skapt utfordringer for produsentene.

Den siste uken i Nord var preget av storm med høy produksjon av både vind- og vannkraft. Det medførte at prisnivået ganske raskt ble en del lavere enn i Sør. I snitt ble november-prisen ca. 82 øre/kWh i Midt-Norge og 63 øre/kWh i Nord-Norge. Dette er ca. fire ganger høyere gjennomsnittspris enn i oktober, og ca. 30 øre høyere enn det markedet forventet ved inngangen til november.

Grafen viser gjennomsnittlig spotpris per døgn for september 2023 (øre/kWh).

Grafen viser gjennomsnittlig spotpris per døgn for november 2023 (øre/kWh) ekskl. mva.

Historiske strømpris-rapporter

Strømpriser i Norge de siste årene

Nedenfor kan du se hva den årlige gjennomsnittprisen for strøm har vært i de ulike prisområdene de siste årene.

Historiske strømpriser vises med moms i alle prissoner utenom NO4. Scroll ned til din prissone eller gå direkte til:

NO1: Østlandet

NO2: Sørlandet

NO3: Midt-Norge

NO4: Nord-Norge

NO5: Vestlandet

Østlandet (NO1)

 • 2022: 241,45 øre/kWh
 • 2021: 94,56 øre/kWh
 • 2020: 12,21 øre/kWh
 • 2019: 48,38 øre/kWh

Sørlandet (NO2)

 • 2022: 254,99 øre/kWh
 • 2021: 94,83 øre/kWh
 • 2020: 12,22 øre/kWh
 • 2019: 48,36 øre/kWh

Midt-Norge (NO3)

 • 2022: 53,31 øre/kWh
 • 2021: 52,44 øre/kWh
 • 2020: 12,46 øre/kWh
 • 2019: 47,46 øre/kWh

Nord-Norge (NO4)

 • 2022: 24,97 øre/kWh
 • 2021: 35,79 øre/kWh
 • 2020: 9,35 øre/kWh
 • 2019: 37,76 øre/kWh

Vestlandet (NO5)

 • 2022: 241,16 øre/kWh
 • 2021: 94,44 øre/kWh
 • 2020: 12,06 øre/kWh
 • 2019: 48,36 øre/kWh