En tilleggstjeneste fra tidligere NorgesEnergi

100 % fornybar energi

Med tilleggstjenesten 100 % fornybar energi knyttet til din strømavtale garanteres du at det produseres strøm fra fornybare energikilder tilsvarende ditt strømforbruk. ​​Dette gjør vi ved å kjøpe opprinnelsesgarantier fra kraftprodusentene.

I tillegg får du tilgang til profesjonell energirådgivning (1 time per år), våre energirådgivere hjelper deg med å redusere ditt strømforbruk. 

Vi kan ikke garantere at strømmen som leveres til ditt hus har blitt produsert på en spesifikk måte, men ved kjøp av opprinnelsesgarantier sikrer du at det blir produsert like mye kraft fra fornybare kilder som du forbruker.

Ønsker du tjenesten "100 % fornybar energi" Les mer om "Grønt Valg" fra Fortum.

Les om Grønt Valg

Ikke Fortum-kunde? Velg først strømavtale her

Om 100 % fornybar energi

100 kr til Regnskogsfondet

​For hver kunde som bestiller denne tilleggstjenesten gir NorgesEnergi 100 kroner i året til Regnskogfondet.

  • I 2022 bidro kundene i NorgesEnergi med en overføring på nesten 5 500 000 kr
  • Totalt forhindret dette utslipp av 1,5 millioner tonn CO2

Hva er opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for å vise strømkunder at en viss mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. NorgesEnergi kjøper for tiden inn opprinnelsesgarantier fra Nordisk vannkraft.

Fordeler med opprinnelsesgarantier:

  • Bidrar til økt investering i fornybar energiproduksjon.
  • Raskere overgang fra fossile til fornybare energikilder, som solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi.

Regnskogsfondet

Årlig bidrar hver kunde med å:

  • Hindre karbonutslipp tilsvarende 27 tonn CO2
  • Redde ca. 500 ㎡ regnskog
  • Redde ca. 20 regnskogstrær fra ødeleggelse

Midlene fra NorgesEnergi brukes til å beskytte prioriterte regnskogsområder i samarbeid med lokale miljø- og urfolksorganisasjoner.

Regnskogfondet opplyser at 87,6 % av de samlede midlene går direkte til å redde regnskogen. Øvrige går til drift, innsamling og organisasjon.

Avtalevilkår for 100 % fornybar energi

Andre tilleggstjenester til strømavtalen