Avtalevilkår for Grønt valg

Grønt valg er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt. Med tilleggstjenesten får kunden opprinnelsesgaranti på strømmen. Kunden får i tillegg 1 times energirådgivning per år. Inkludert i prisen er også et bidrag til Regnskogsfondet på 100 kr per år. Dersom avtalen mellom Fortum Strøm AS og Regnskogsfondet opphører, kan Fortum Strøm AS erstatte kundens opprinnelige tiltak med et nytt miljøtiltak.

Prisen for Grønt valg består av et variabelt beløp og en fast pris hver dag. Det variable beløpet følger markedsprisen for opprinnelsesgaranti og settes av Fortum Strøm AS. Prisen som oppgis på kjøpstidspunktet gjelder inntil endring varsles.

Vilkårene for Grønt valg kommer i tillegg til Fortum Strøm AS generelle vilkår.

Generelle vilkår