strøm i hjemmet

Hva bruker mest strøm i hjemmet?

Har du lyst til å senke strømkostnadene og er usikker på hva som bruker mest strøm i hjemmet ditt? Her får du oversikt og svar på noen av de vanligste spørsmålene rundt strømforbruk i boligen.

Hva går strømmen til?

Hva du bruker strøm til i akkurat din bolig vil variere ut i fra eget bruksmønster, boligtype og temperaturer ute. Men for en gjennomsnittlig bolig kan vi estimere at strømforbruket fordeler seg slik:

  • Oppvarming av bolig ca 60 %
  • Varmtvann ca 15 %
  • Elektriske apparater ca 15 %
  • Belysning ca 15 %

Har du i tillegg en Elbil vil det i snitt øke strømforbruket med 18 % av forbruket til en gjennomsnittlig bolig.

De største utgiftene

Som man kan se i oversikten ovenfor så er det oppvarming som er den desidert største kilden til strømforbruk. Den raskeste måten å senke strømregningen vil derfor være å endre hvordan man varmer opp boligen. 

Det å senke temperaturen inne med bare 1 grad kan senke oppvarmingskostnadene med hele 5 %. Varmer du opp bolig eller har på varmekabler når man ikke er hjemme? Da bruker du unødvendig strøm som kan koste mye.

Les om hvordan man kan bruke Smart Varmestyring til å holde boligen varm, til en lavest mulig kostnad.

Har du i tillegg en elbil? Da burde du lese om hvordan Smartlading kan redusere ladekostnadene dine.

Hva bruker mest strøm av elektriske apparater?

Selv om oppvarming står for mesteparten av strømregningen kan man spare penger og miljø ved å være bevisst på hvordan man bruker de elektriske aparatene.

Oppvaskmaskin eller vaske opp for hånd?

Å ta oppvasken for hånd bruker vanligvis minst dobbelt så mye energi (og vann) sammenlignet med oppvaskmaskinen, avhengig av metode og program. En moderne oppvaskmaskin bruker rundt 0,6-1,5 kWh energi og 12-15 liter vann per vaskesyklus, mens en vask har plass til titalls liter. 

Vaskemaskin eller tørketrommel?

Tørketrommelen bruker generelt mer strøm (1-5,5 kWh per syklus, eller ~2,1 kWh / 3 kg), den bruker omtrent det dobbelte av en vaskemaskinen (0,6-1,8 kWh per syklus). 

Nyere tørketromler med varmepumpeteknologi er imidlertid betydelig mer energieffektive og kan bruke 50 % mindre energi (<2 kWh / 8 kg) enn eldre modeller. Også vaskemaskiner har hatt lignende utvikling de siste årene.

Lufttørking av klær ute vil være det mest økonomiske alternativet.

Komfyren eller koketoppen?

Ovnen bruker generelt mer strøm, spesielt sammenlignet med en moderne induksjonskomfyr. En typisk ovn kan bruke omtrent 1 kWh per oppvarmingssyklus, mens en elektrisk komfyr kan bruke omtrent 0,5-1 kWh per typisk syklus (avhengig av hvordan den brukes). 

Keramiske komfyrer og induksjonsovner kan forbruke henholdsvis 20 % og 40 % mindre strøm enn en tradisjonell koketopp. Samtidig er moderne ovner mye mer energieffektive enn eldre modeller.

Fullt eller tomt kjøleskap?

Det er ingen stor forskjell i energiforbruket mellom et fullt og et tomt kjøleskap. Et fullt kjøleskap må først bruke mer strøm for å kjøle seg ned, men når det har oppnådd riktig temperatur så holder kulden seg mer stabil enn når du åpner et tomt kjøleskap. 

Et kjøleskap bruker mest elektrisitet når det kjøles ned, så forbruket øker etter åpning, og hvis du legger inn varm mat. Samlet sett er det på en måte mer effektiv bruk av den avkjølte plassen å holde kjøleskapet fullt.

Hvor mye strøm bruker ulike apparater?
Kaffemaskin - 75 kWh/år
Kjøleskap - 140 kWh/år
TV - 110 kWh/år
Vaskemaskin - 235 kWh/år
Tørketrommel - 400 kWh/år
Varmtvann - 3 600 kWh/år
Belysning - 2 500 kWh/år
Komfyr - 600 kWh/år
Oppvarming - 14 400 kWh/år

Dette er et gjennomsnittlig strømforbruk for noen av de vanligste eletriske aparatene, og beregningene er gjort ut fra et årlig forbruk på 25 000 kWh.