familie som bruker strøm

Hva er nettleie?

Usikker på forskjellen mellom nettleie og strøm? Her kan du lese om nettleie, hva prisen består av, og hva du kan gjøre for å få lavere kostnader.

Nettleie forklart

For å kunne bruke strøm, er du nødt til å betale for to produkter: strøm og nettleie. Nettleie er det du betaler for å få transportert strøm til boligen din, og betales til nettselskapet som eier og drifter strømnettet der du bor. 

Dette dekker nettleien

Nettleie skal dekke transportering av strøm til deg, og drift, vedlikehold og utbytting av strømnettet i ditt område. I tillegg kommer offentlige avgifter som innbetaling til energifondet Enova, elavgift og merverdiavgift.

Du kan ikke velge din nettleverandør

Det finnes over 130 netteiere i Norge, men det er bare ett strømnett i området du bor, og bare én strømledning inn til boligen din – derfor kan du ikke velge hvem som skal være netteieren din. Den eneste måten å bytte netteier på, er å flytte til et sted der et annet nettselskap eier strømnettet.

Hva er prisen på nettleie?

I likhet med strømregningen din så er nettleien basert på strømforbruket ditt. Jo mer strøm du bruker, jo høyere nettleie får du, kort fortalt.

Nettleien består av tre deler

Nettleien består nemlig av tre deler: et fastledd, et energiledd og offentlige avgifter. Fastleddet er en kostnad som bestemmes basert på de dagene du har brukt mest strøm samtidig, mens energileddet er et variabelt beløp som legges til per antall kilowattime du bruker.  

For å redusere nettleien hjelper det derfor å optimalisere strømforbruket, og bruke minst mulig strøm. Les mer om fastledd og energiledd nedenfor.

De ulike nettleverandørene har ulike priser

Prisen du må betale for fastleddet og energileddet, varierer fra netteier til netteier – og er dermed avhengig av hvor du bor. Dine nettleiepriser kan du finne på nettsidene til din lokale netteier.

Sommeren 2022 ble det lansert en ny nettleiemodell. Du kan lese mer om den nye nettleie-modellen her.

Fastledd på nettleie

Kapasitetsleddet, som tidligere ble kalt fastledd, er et fastbeløp per måned som beregnes etter hvor mye strøm du brukte samtidig i løpet av timene med høyest forbruk forrige måned. Hvor mange timer som skal tas med i beregningen, er opp til hvert nettselskap. De fleste nettselskaper bruker imidlertid et gjennomsnitt av de tre timene du brukte mest strøm samtidig – og disse tre timene må være fra tre ulike dager. 

Sjekk hvilket pristrinn du ligger på

Kapasitetesleddet har ulike pristrinn, og her gjør du lurt i å sjekke hvilket trinn du ligger på, og hvor mye ditt nettselskap tar dersom du går fra ett trinn til et annet. Hele formålet med denne trinn-inndelingen er at du og jeg skal ønske å fordele strømforbruket vårt utover døgnet, for å ikke belaste strømnettet for mye på en gang. Unngår du høye forbrukstopper av strøm, vil du altså kunne spare penger.

Fortum-kunder med gjennomfakturering kan se hvilket fastledd de betaler, i appen, på Min side eller på fakturaen fra oss.

Mye å spare på å gå fra ett trinn til et annet

Pristrinnene er delt inn etter antall kilowatt strøm som er brukt i timene du bruker mest strøm. De fleste privatpersoner ligger på pristrinn 1 (0–2 kW), 2 (2–5 kW) eller 3 (5–10 kW). Hvor mye du kan spare på å gå fra et trinn til et annet, avhenger av prisene hos din nettleverandør. Hvis vi ser på prisene hos noen av de største netteierne i Norge, kan du eksempelvis spare mellom 1380–2220 kroner i året på å gå ned fra pristrinn 3 til pristrinn 2. 

Slik kan du få lavere pris på kapasitetsleddet

Du bør følge med i appen for å se hvilket pristrinn du ligger på. Dette finner du ved å gå til «Forbruk» og seksjonen «Dine effekttopper». Kanskje kan du med kun små justeringer spare penger ved å gå fra ett pristrinn til et annet.

Og hvordan bør du gjøre dette? Forsøk å ikke bruke for mye strøm samtidig. Prøv for eksempel å spre aktiviteter som å sette på oppvaskmaskinen, lage mat og vaske klær.

Dersom du har elbil eller elektrisk oppvarming i boligen din, så kan det være lurt å se på våre smarte tjenester som Smartlading og Smart varmestyring. Disse tjenestene sørger for at henholdsvis lading og oppvarming gjøres automatisk når prisen er lavest, som vanligvis er når man ellers ikke bruker mye strøm. Med andre ord hjelper dette deg med å optimalisere strømforbruket ditt.

Energiledd på nettleie

Energileddet er et beløp du betaler per kilowattime strøm du bruker. Altså selve mengden på strømforbruket ditt. På link linje med strømprisen så endres også prisen på energileddet gjennom døgnet, men ikke per time, kun mellom dag (kl. 06:00–kl. 22:00) og natt (kl. 22:00–kl. 06:00). Noen nettselskaper har også rimeligere energiledd i helger og på helligdager.

Slik kan du få lavere pris på energileddet

Selv om energileddet er rimeligere om natten, så er det ikke er anbefalt å bruke elektriske apparater eller lade elektroniske enheter mens du sover. Lading av elbil med brannsikkert utstyr er imidlertid et unntak, så her kan du benytte nattetimene. Det samme gjelder varmeovner med programmerbar varmestyring.

Det kan altså være vanskelig å flytte strømkrevende aktiviteter, utenom lading av elbil og oppvarming, til natten. Den enkleste veien til redusert pris på energileddet blir da å redusere ditt totale strømforbruk. Les om strømforbruk i hjemmet og hvordan du kan spare strøm, slik at du både får en lavere nettleie og en lavere strømregning.

Kundefordel

Få nettleie og strøm på samme regning

I utgangspunktet betaler man for strømforbruk til strømleverandøren sin, og nettleie til netteieren sin, og må derfor forholde seg til to ulike regninger. For å forenkle hverdagen til deg som strømkunde, tilbyr Fortum gjennomfakturering til de fleste av sine kunder. Det vil si at du får samlet både strøm og nettleie på samme faktura. Da slipper du å forholde deg til to separate strømregninger. Dette er ekstra greit når man får strømstøtte – som vanligvis utbetales via nettleien.

Les mer om kundefordelen gjennomfakturering her.