Slik fungerer strømmarkedet og strømpriser

   

Lurer du på hva som påvirker strømpriser og hvordan strømmarkedet fungerer? Se video om strømmarkedet eller les mer nedenfor. Vi forklarer deg det du trenger å vite. 

   

Hvordan bestemmes strømprisen?

Strømprisen settes på kraftbørsen Nord Pool, og bestemmes av tilbud og etterspørsel – altså hvor mye strøm som kraftprodusentene kan produsere til en gitt pris, og hvor mye strøm det er behov for i samfunnet. Prisen settes time for time og kan variere mye gjennom døgnet.

Strømmen føres fra strømprodusentene til forbrukerne via strømnettet, men strømnettet har begrenset kapasitet, og mange steder er det flaskehalser. Hvis strømmen kunne føres fritt via strømnettet over hele landet så ville vi hatt lik pris overalt. På grunn av flaskehalsene er derimot Norge delt inn i fem ulike prisområder for strøm: 

  • Sørøst-Norge (NO1)
  • Sørvest-Norge (NO2)
  • Midt-Norge (NO3)
  • Nord-Norge (NO4)
  • Vest-Norge (NO5)

Innenfor hvert prisområde flyter strømmen fritt og har derfor samme pris.

Hva påvirker strømprisen?

Av Norges strømproduksjon så kommer omtrent 90 prosent fra vannkraft og rundt 10 prosent fra vindkraft, og produksjonen er avhengig av været. Samtidig er det flere eksterne faktorer som påvirker strømprisen. Les mer om hvert punkt nedenfor.

Hva består strømmarkedet av?

Strømmarkedet, eller kraftmarkedet, består av fem ulike aktører: kraftprodusenter, strømbørsen, strømleverandører, netteiere og til slutt deg som strømkunde. Sammen utgjør dette markedet for produksjon, salg og leveranse av strøm. Les mer ved å klikke på hver boks nedenfor.

Slik transporteres strømmen gjennom strømmarkedet.

Strømmen blir transformert og fraktet via det som kalles strømnettet. Strømnettet er bindeleddet mellom produsenter og forbrukere og det som gjør at strøm kan overføres fra et magasinverk i Nord-Norge til forbruk på for eksempel Østlandet. Det er Statnett som har det overordnete ansvaret for strømnettet, som er inndelt i tre nettnivåer: Transmisjonsnettet, regionalnettet og distribusjonsnettet.

Transmisjonsnettet er hovednettet av overføringslinjer for transport av elektrisk kraft i Norge. Dette nettet er eid av Statnett og dekker alle fylker og gir alle som handler med elektrisk energi adgang til en felles markedsplass.

Regionalnettet er et kraftnett som dekker større områder, som regioner eller fylker. Det binder sammen transmisjonsnettet og distribusjonsnettet. Og distribusjonsnettet er de lokale kraftnettene som sørger for at vi får tilgang på strøm i boligene våre. Både regionalnettet og distribusjonsnettet er eid av lokale nettselskap.

strømmarkedet forklart